top of page

Hakkımızda

1960 yılından itibaren aksesuar, inşaat, gıda, mermer gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren grubumuz, yatırımları ile hızla büyümeye devam etmektedir.

HAKKIMIZDA
inşaat

Değerlerimiz

Disiplin

Her zaman, tutum ve davranışlarımızı belirleyen  kurallar çerçevesinde hareket ederiz. Disiplin bizim için, hedeflerimiz ile başarı arasındaki köprüyü teşkil eder. Kişisel organizasyon, sistematik çalışma, zaman yönetimi ve hedefe odaklılık ana çalışma prensiplerimizdir.

Çevreye Duyarlılık ve Saygı

Sosyal sorumluluk bilinciyle, doğal kaynaklarımızı verimli kullanır,  çevreyi ve doğayı koruruz. Atıklarımızı minimum düzeye indirir, geri kazanımı mümkün ürünler tercih ederiz. Enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara yönelir, harcamalarımızı sürekli azaltmayı hedefleriz.

Dürüstlük

Süreçlerimiz ve davranışlarımız her zaman çelişkisiz ve berraktır. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, ürün ve hizmet verdiğimiz kuruluşlar ile açık, dürüst ve etik işbirliği sergileriz. ESCA ismi bizim için gurur kaynağıdır ve herkeste güven duygusunu çağrıştırmalıdır.

Saygı ve Nezaket

İnsana saygı Grubumuzun ana prensibidir. Bu doğrultuda tüm  çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde saygı ve nezaketi ön planda tutarız. Karşımızdakinin düşüncelerini dinler ve değerlendiririz. Her konudaki fikir alışverişlerinde ve tartışmalarda saygı ve nezaket kurallarına özenle uyarız.

Güvenilirlik

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın bize duydukları güven, para ile ölçülemez. Onlar, bizim  taahhütlerimizi her şart altında yerine getireceğimizi bilirler. Biz de bu güvene layık olabilmenin sorumluluğunu büyük bir dikkatle taşırız.

Mükemmelliğe Yönelim

Ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek ana prensibimizdir. Her gün, yaptığımız işi yarın nasıl daha hızlı, daha verimli ve daha iyi yapabiliriz gayesiyle hareket ederiz. Böylece müşterilerimiz için yarattığımız değeri sürekli arttırır ve kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanırız.

Değelerimiz
bottom of page